ข้ามไปที่เนื้อหา

รถเข็น

รถเข็นของคุณว่างเปล่า

สมัครอีเมล์

ฉันชอบที่จะติดต่อกับคุณ!

Deep Dive

Original Work

Technical Note

  • ILFORD GALERIE Canvas Natural
  • 40 × 40 x 2 in
  • Horizontal or vertical display

Archival inks on gallery wrapped stretched ILFORD GALERIE Canvas Natural.

Artist's Note:

'Deep Dive' from my #SavingFace series is a mesmerising stretched canvas that immerses you in the depths of human emotion. Created through a fortuitous accident during the film process, this stretched canvas invites contemplation of the intricate layers of our feelings. With vibrant red hues reminiscent of fluid watercolours, this artwork beckons you to explore the intricate layers of our feelings. Let 'Deep Dive' be your trusted companion on a personal journey of self-reflection, where emotions run deep and profound understanding awaits.

ลดราคา฿30,000.00 THB