ข้ามไปที่เนื้อหา

รถเข็น

รถเข็นของคุณว่างเปล่า

สมัครอีเมล์

ฉันชอบที่จะติดต่อกับคุณ!

Linear Gleam

Original Work

Technical Note

  • ILFORD GALERIE Canvas Natural
  • 31.5 × 21 in
  • Framed 33.50 × 23 × 1.5 in

Crafted with archival inks on ILFORD GALERIE Fine Art Canvas Natural, framed in teak wood shadow box, ensuring its longevity and quality.

Artist's Note:

'Linear Gleam' radiates with blinding light, featuring vertical linear swathes of colour and the muted back of an athletic dog. This unique street photography moment was captured during my exploration of Varanasi, India, where I encountered a group of stray dogs near the majestic Ganga river.Experimenting with analog and digital processes, including printing, multiple exposures, and layering, I achieved a truly magical result. Part of the 'Crossing Boundaries' series, each artwork is meticulously crafted through a fusion of digital photography, analogue printing, and remaking techniques, adding layers of meaning and depth.

ลดราคา฿30,000.00 THB

Extra 5% for fumigation on int'l orders.

Experience the radiant energy of 'Linear Gleam,' an artwork capturing the impression of blinding light. With vertical linear swathes of colour and the presence of an athletic dog, this piece conveys a unique street photography moment. Created through a blend of analog and digital processes, it offers a magical result that will ignite your imagination.
Linear Gleam ลดราคา฿30,000.00 THB