ข้ามไปที่เนื้อหา

รถเข็น

รถเข็นของคุณว่างเปล่า

สมัครอีเมล์

ฉันชอบที่จะติดต่อกับคุณ!

ข้ามเขตแดน

Crossing Boundarie s เป็นคอลเลกชั่นภาพถ่ายที่แสดงถึงการทดลองของฉันด้วยขอบเขตของการเป็นตัวแทนและนามธรรม ซีรีส์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ส่วนตัวของฉันในการข้ามผ่านระหว่างสองวัฒนธรรม สะท้อนแนวคิดที่เป็นแรงบันดาลใจ นั่นคือการก้าวข้ามขอบเขตในชีวิต ด้วยการก้าวข้ามขอบเขตของภาพลักษณ์และวิธีการ ฉันตั้งเป้าที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนความสัมพันธ์ของพวกเขาใหม่กับประเพณีและแบบแผนของสังคม

เรียงตาม

5 ผลิตภัณฑ์

ตัวกรอง

'Swathe of Confusion' is a thought-provoking artwork representing societal barriers to happiness. The canvas features an obstructed face with eyes down, symbolising concealed emotions.Swathe of Confusion' is an intriguing artwork that captures the struggle with societal boundaries. The canvas portrays an obstructed face with eyes down, evoking a sense of concealed emotions and inner turmoil.
Swathe of Confusion ลดราคา฿50,000.00 THB
Layered Steps' is an abstract artwork that explores the interplay between stability and dynamic layers. It symbolizes the integration of cultural boundaries, representing the solid foundations within our societies. Inspired by a photograph taken at a Sydney playground, this artwork underwent analog and digital processes, resulting in a captivating composition.'Layered Steps' is an abstract artwork that conveys the delicate balance between stability and movement. It represents the merging of cultural boundaries and the integration of diverse elements. Created from a photograph taken at a Sydney playground, this artwork underwent analog and digital transformations to achieve its captivating layers.
Layered Steps ลดราคา฿30,000.00 THB
Experience the radiant energy of 'Linear Gleam,' an artwork capturing the impression of blinding light. With vertical linear swathes of colour and the presence of an athletic dog, this piece conveys a unique street photography moment. Created through a blend of analog and digital processes, it offers a magical result that will ignite your imagination.Feel the vibrant essence of 'Linear Gleam,' an artwork that evokes the sensation of blinding light. Its vertical linear colour patterns and the subtle presence of an athletic dog create a captivating composition. Crafted using analog and digital techniques, this piece showcases the artist's innovative vision and will transport you to a world filled with radiance.
Linear Gleam ลดราคา฿30,000.00 THB
Dervish Movement: A dynamic photographic canvas capturing motion and confident energy, representing the 'Crossing Boundaries' series.Dervish Movement: An expressive artwork showcasing the interplay of shapes and textures, conveying a sense of confident energy and motion.
Dervish Movement ลดราคา฿40,000.00 THB
Up, FreneticUp, Frenetic
Up, Frenetic ลดราคา฿40,000.00 THB