ข้ามไปที่เนื้อหา

รถเข็น

รถเข็นของคุณว่างเปล่า

สมัครอีเมล์

ฉันชอบที่จะติดต่อกับคุณ!

บันทึกใบหน้า: การสะท้อนอารมณ์

ในฐานะนักเล่าเรื่องด้วยภาพ ฉันได้สร้างคอลเลคชัน Saving Face ซึ่งเป็นชุด ภาพถ่ายทดลอง ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการสะท้อนตัวตนและการแสดงออกทางอารมณ์
ซีรีส์นี้นำเสนอผลลัพธ์ที่เหมือนสีน้ำและมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมมองเข้าไปในตัวเองและค้นหาวิธีปรับปรุงเทคนิคความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งให้ผลลัพธ์ที่เหมือนสีน้ำ ผลงานเหล่านี้เชื้อเชิญให้ผู้ชมสำรวจตัวตนภายในของพวกเขาและหาวิธีปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา

อ่านเพิ่มเติม...

เรียงตาม

2 ผลิตภัณฑ์

ตัวกรอง

ขายหมดแล้วDeep Dive is a captivating artwork from the #SavingFace series. This file description is designed for individuals with visual impairment or low-bandwidth connections. Deep Dive is an acrylic face-mounted print that explores the depths of human emotion. It features vibrant red hues and contrasting textures, creating a rich visual experience. The artwork invites contemplation on the complexities of existence and offers a personal journey of self-reflection.Deep Dive, part of the #SavingFace series, is an acrylic face-mounted print that immerses you in a world of emotions. With its vibrant red tones and dynamic textures, it creates a captivating visual experience. Explore the depths of human existence as you contemplate the intricate layers of feeling and embark on a personal journey of self-discovery.
Deep Dive ลดราคา฿30,000.00 THB
Abyss, a square format artwork by BRYCE Watanasoponwong, reflects intense emotions through experimental photography using film-soup. This original piece exemplifies the unique style of #CameraAsBrush approach from the #SavingFace series. It was created to explore self-reflection using experimental photographic techniques that produce results resembling watercolour paintings.BRYCE Watanasoponwong's Abyss, the third of four square format artworks, reflects intense emotions and a point of near shutdown. This original piece was created using experimental photography of film-soup, showcasing the unique #CameraAsBrush approach. From the #SavingFace series, it explores self-reflection using experimental photographic techniques that produce watercolour-like results. Displaying on the wall, Abyss offers a calm yet enigmatic presence.
เหว ลดราคา฿30,000.00 THB